Skip to content Skip to footer

DARIVANJE: Šta je za vas lepota i čijoj lepoti se divite? Pišite nam u komentarima!

Prvi, i danas nerešen problem estetike sastoji se u definisanju pojma lepog. Tako su mnogi teoretičari, filozofi, teolozi, pisci, umetnici uopšte ‒ s manje ili više uspeha pokušavali da rečima izraze „šifru”, odvajkada. Setimo se nekih:

„Ali sreća je uvek bila tamo gde je neko umeo da voli i živeo za svoja osećanja. Ako ih je negovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Lepota ne pruža radost onome ko je poseduje, već onome ko ume da je voli i da joj se divi.” (Herman Hese)

„Vrednost lepote je u beskrajnoj raznolikosti vidova u kojima nam se javlja. U tome je i njena oplemenjujuća snaga i njena najveća draž.” (Ivo Andrić)

„Bog je lep i voli lepotu.” (Muhamed)

„Lepota privlači poglede.” (Marko Tulije Ciceron)

„Lepo je ono što je skladno.” (Aristotel)

„Lepota je život, kad život skine koprenu sa svog svetog lica. Ali, vi ste taj život, i vi ste ta koprena. Lepota je večnost što se gleda u ogledalu. Ali, vi ste ta večnost, i vi ste to ogledalo.” (Halil Džubran)

„Lepota je ono što nam godi, a da pri tome nemamo nikakav interes.” (Imanuel Kant)

„U meri u kojoj ljubav u tebi raste, raste i tvoja lepota, jer ljubav je lepota duše.” (Aurelije Avgustin)

Međutim, još je Sokrat definisao pojam lepog, i to sa potpunošću i preciznošću koja nije manja od njene konciznosti: lepo je savršena prilagođenost svrsi.

No možda je baš u ovom začkoljica: šta bi se desilo da izmenimo ugao posmatranja, te da pretpostavimo da je „lepo” večito i nepromenljivo, a da je „svrha” onaj nestabilan član jednačine?

Ako se sad vratimo na citirana promišljanja velikana, uočićemo da je upravo ovaj varijabilni činilac uslovljavao uobličavanje definicije. A potom smo se mi, čitaoci (ponovo, u zavisnosti od svog senzibiliteta, trenutnog raspoloženja, dosegnutog nivoa iskustvene zrelosti i duhovnosti) opredeljivali koja nam se od ponuđenih „formula” činila ubedljivijom i preciznijom.

Pišite nam u komentarima šta za vas predstavlja lepota i čijoj lepoti se vi divite? Onaj komentar koji se izdvoji dobija paket kozmetičkih proizvoda i knjigu “Moja mera sreće”, jer sigurni smo da se svi slažete da je najlepša srećna i nasmejana žena.

Čekamo vaše komentare…

Copyright 2024. Made with ❤️ by CodeIT

Fashion & Lifestyle Blog WordPress Theme
© 2024 Streetstyle. All Rights Reserved.